De naam van Manege 't Hoogt komt voort uit het feit dat het pand het meest noordelijk gelegen gebouw van de stad Utrecht was. Het lag op het hoogste punt in polder de Gagel.

 

De bekende witte boerderij heeft vroeger als herberg gediend. Er werden ook varkens, koeien en kippen gehouden. Later zijn er manege-activiteiten bijgekomen. Dit zal in ieder geval eind jaren '60 zijn geweest.

In 1978 is de grote rijhal gebouwd, dit was het NBVR (Nederlande Bond van Rij- en Jachtverenigingen)  centrum. Dit was één van de voorlopers van het huidige KNHS centrum in Ermelo.

De KNHS is in januari 2002 ontstaan door fusie van de voormalige paardensportorganisaties NBVR, KNF, NHS en NKB.

 

In 1986 is Bert verhuisd van Manege de Malle Jan (waar je nu kan wokken) naar de toen leegstaande Manege 't Hoogt. In de Malle Jan was brand geweest en omdat Meneer Wout de Groot was overleden was Manege 't Hoogt niet meer in bedrijf. Bert heeft de manege ge-exploiteerd tot zijn overlijden in 2012.

 

Daarna is de manege vijf jaar verhuurd geweest en nu (december 2017) is het zweepje doorgegeven aan ons: Thijs en Lizzy.


Bert in 2011: Uindewijk Overvecht Utrecht