Dagbesteding


 

Vanuit de gedachte dat ieder kind het recht heeft op zorg die zo passend en zo gewoon mogelijk georganiseerd is en aansluit bij diens leefwereld, willen wij in de manege setting professionele hulp aanbieden aan kinderen met een zorgvraag.

 

Wij gaan hierbij uit van de mogelijkheden en de eigen kracht van het kind en zijn/haar netwerk. Vanuit deze focus en het vertrekpunt van gelijkwaardigheid spreken wij van ‘deelnemers’.

 

 

Missie

 

Manege ’t Hoogt heeft als doel kinderen met een zorgvraag (terug) in balans helpen komen in een natuurlijke omgeving. Een omgeving waar iedereen zich prettig voelt en op een verantwoorde en veilige manier kan genieten van de omgang met het paard; en waarbij het welzijn van het paard en duurzaamheid centraal staat.

Visie

 

Wij willen de motivatie en drijfveren zoveel mogelijk uit de deelnemer zelf laten komen, zodat hij/zij in zijn kracht staat en zijn/haar levenskwaliteit vergroot wordt. Wij gaan uit van mogelijkheden en van inspraak. Daartoe zetten we in op nauwe samenwerking en betrekken wij deelnemers en hun netwerk bij plannen. Respect voor elkaar, het dier en onze omgeving staat voorop. 

Doelgroep

 

Kinderen van 6 tot 13 jaar met een licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafd, met een zorgvraag zoals ADHD/ADD, autisme, PDD-NOS, faalangst.

 

Aanbod

 

Wij (gaan) bieden:

 

-Individuele begeleiding; 

 

-Groepsbegeleiding;

 

-Ambulante spelbegeleiding;

 

-Dagopvang;

 

-Vakantie activiteiten;

 

 

 

Waar staan we op dit moment

Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van het pedagogisch beleidsplan, opstellen van protocollen en met (aan de voorwaarden te voldoen) ons aansluiten bij Boer & Zorg. Daarbij komt dus ook een keurmerk en een SKJ registratie. Achter de schermen gebeurd er een heleboel en dit gaan we binnenkort op de website zichtbaar maken.


Wat bieden we nu

Op dit moment is het mogelijk om op maandag en vrijdag begeleiding vanuit het PGB bij ons te krijgen. Wil je meer informatie hierover? Dan kunt u hieronder het contactformulier invullen. Amanda werkt momenteel op maandag en vrijdag en zal uw mail op die dagen beantwoorden.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.